Obavijest o radovima – Sveti Petar

Obavještavamo da će u utorak  8. 2. 2022. započeti radovi na izgradnji priključka javne sanitarne odvodnje za objekt na adresi Sveti Petar BB. Radovi će se izvoditi od 8:00 do 17:00 h, a planirani završetak je 10. 2. 2022., ovisno o vremenskim uvjetima.

Naručitelj radova su Liburnijske vode d.o.o., a izvođač radova Goge d.o.o.

Opatija