Obavijest o radovima – Viktora Cara Emina

Obavještavamo da će u srijedu, 9. 2. 2022. započeti radovi na izgradnji priključnog okna javne sanitarne odvodnje za objekt na adresi Viktora Cara Emina 5, sukladno rješenju Grada Opatije od 27. prosinca 2021. godine. Radovi će se izvoditi od 8:00 do 17:00 h, a planirani završetak radova je 10. 2. 2022., ovisno o vremenskim uvjetima.

Naručitelj radova su Liburnijske vode d.o.o., a izvođač radova Vrečko d.o.o.

Opatija