38. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 10. STUDENOG 2020. GODINE

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   38. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 10. studenog 2020. s pocetkom u 16,00 sati u Centru Gervais                           Za sjednicu predlažem sljedeci                                                                  DNEVNI RED   Predsjednik Gradskog vijeca Fernando Kirigin, dipl.oec., v.r.  

Opatija