38. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Na jucerašnjoj 38. sjednici Gradskog vijeca nije usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Urbanistickog plana uredenja UPU 25 turisticke zone uz naselje Katinici T1 -6. Šest je vijecnika bilo za usvajanje UPU-a 25, pet  suzdržano, a jedan protiv. Gradsko vijece je, podsjecamo, 2018. godine izglasalo odluku o izradi UPU-a 25 koji pokriva prostor izmedu naselja Icici i naselja Katinici. Plan je izradio Urbanisticki studio Rijeka. Do daljnjega nece doci niti do preimenovanja ulice Varljenska cesta u Opatiji u Ulicu Ivana Brozine Slovana. Ta je tocka jucer skinuta s dnevnog reda, a obzirom da se nakon 1. prosinca 2020., zbog popisa stanovništva koji ce biti proveden iduceg proljeca, ne mogu mijenjati nazivi ulica preimenovanje ulice koje je zbog prakticnih razloga dostave pošte stanovnicima važno, pricekat ce još neko vrijeme. Vijecnici su jucer usvojili Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postaja Opatija. Rijec je o uskladivanju s novim Zakonom o vatrogastvu kojim su znacajno izmijenjene odredbe vezane uz formiranje Upravnog vijeca, koje se sada zove Vatrogasno vijece, kao i procedura imenovanja zapovjednika JVP-a. Nije usvojen Prijedlog izbora clana Vijeca za dodjelu koncesijskih odobrenja na mjesto kojeg je predložen clan Akcije mladih Dino Žigulic te ce Komisija za izbor i imenovanja ponovno uputiti poziv politickim strankama i predstavnicima nacionalnih manjina da predlože svoje kandidate. Vijece je primilo na znanje Informaciju o provedbi zakljucka GV-a u svezi izrade nove Odluke o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, a u poduljoj je raspravi bilo rijeci o mogucnostima za povecanje udjela prikupljanja reciklabilnog otpada, izgradnji reciklažnog dvorišta i kompostane na podrucju Opatije. Vijecnici su jednoglasno prihvatili prijedlog gradonacelnika o pomoci gospodarstvenicima u prvom tromjesecju iduce godine, vezano uz ublažavanje posljedica epidemija COVID -19 na njihovo poslovanje, pa je tako usvojen Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora kojim ce zakupci gradskih poslovnih prostora od sijecnja do ožujka 2021. placati upola manji zakup. Znacajna ce pomoc gospodarstvu biti ostvarena i Prijedlogom Odluke o djelomicnom oslobodenju od obveze placanja komunalne naknade za poslovni prostor i gradevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za prvih 5 mjeseci iduce godine. Gospodarskim subjektima koji ce u tom razdoblju obavljaju djelatnost komunalna ce naknada biti umanjena za 30%. Ova ce dva oblika pomoci gradski proracun stajati dva milijuna kuna. Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomenicke rente kojom se obveznicima spomenicke rente – hotelijerima pruža mogucnost da podnesu zahtjev za oslobadanje placanja rente u jednogodišnjem iznosu za hotel koji je u prethodnoj godini bio otvoren najmanje 11 mjeseci neprekidno, uz predocenje dokaza (ocitanja mjernih uredaja i racuna za potrošnju elektricne energije, vode, otpada i potvrdu Turisticke zajednice o placenim boravišnim pristojbama). Obveznici moraju imati i izmirene obaveze prema Gradu na dan podnošenje zahtjeva. Prijedlog Odluke o odredivanju naknade za rad clanova Vijeca mjesnih odbora, nakon podulje rasprave, nije usvojen. Prijedlogom gradonacelnika clanovima Vijeca mjesnih odbora bila bi osigurana isplata mjesecnog paušala od 150 kuna, a predsjednicima Vijeca 250 kuna. Prihvacene su prodaje nekretnina: dvorišta i kuce površine 2146 cetvornih metara upisanih u k.o Icici na cestici k.c. 784/1 kao i prodaja k.c 126 u k.o. Volosko.  

Opatija