2. sjednica Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (”Službene novine” Primorsko-goranske županije br. 29/21)

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost koja će se održati 18. ožujka 2022. godine (petak) s početkom u 15:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :  

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice
  2. Davanje suglasnosti na Odluku o upisima i mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023.
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja korisnika usluga

 

 

PREDSJEDNICA ODBORA
Sanda Grčević, v. r.

 

Priloženi dokumenti

Opatija