4. sjednica Gradskog vijeća

Na jučerašnjoj 4. sjednici Gradskog vijeća usvojeno je Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna 2021. kao i Rebalans proračuna za 2021. Osnovna odrednica izmjena je smanjenje ukupnog proračuna za 13,4 milijuna kuna, odnosno smanjenje s 204,9 na 191,5 milijuna kuna.

– Prvi razlog je pomicanje nekoliko projekata koji se sufinanciraju iz bespovratnih sredstava EU ili nacionalnih fondova, ukupne vrijednosti 35, 7 milijuna kuna u sljedeću 2022. godinu. Naime, u planu za 2021. bila su dva projekta koja su trebala biti prijavljena na natječaje za  dodjelu bespovratnih sredstava, ali je sada izvjesno da do kraja godine ovi natječaji neće biti raspisani. Radi se od izgradnji vatrogasnog doma vrijednosti 29 milijuna kuna te III. fazi uređenja MOHO centra vrijednosti 1 milijun kuna. Dodatno, najavljena investicija izgradnje trgovačko-poslovnog centra na Kuku neće započeti do kraja godine pa slijedom toga pomičemo investiciju izgradnje 3. ceste budući da se ova investicija trebala financirati iz komunalnog doprinosa i sufinanciranja od strane investitora. S druge strane imamo povećanje rashoda u iznosu 17,6 milijuna kuna za investicije koje su bile planirane u 2020., ali se nisu izvršile već se prenose u ovu godinu. Suočeni smo s činjenicom da je u Proračunu potrebno osigurati dodatna sredstva za investicije koje su planirane u manjem iznosu, a zbog povećanja tržišnih cijena se ne mogu realizirati u okviru inicijalno planiranih sredstava. Prije svega, radi se o projektu uređenja Villa Angioline za koju moramo izdvojiti dodatnih 1,5 milijuna kuna. Nadalje, za projekt uređenja prostora za Udrugu osoba s invaliditetom moramo osigurati dodatnih 500 tisuća kuna. I ovaj projekt se sufinancira iz bespovratnih sredstava EU fondova, ali nam je odobren manji postotak sufinanciranja. Za Dom u Veprincu moramo dodatno osigurati 200 tisuća kuna za opremanje namještajem, pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Tamara Sergo.

Rebalansom je planirano i dodatnih milijun kuna za Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021. Ujedno, pred vijećnicima se našao i Prijedlog izmjena i dopuna programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021. Prije svega, izmjene su motivirane potrebama za izjednačenjem s nacionalnim mjerama poticaja HZZ-a i dodatnom zaštitom javnih sredstava i naplate tražbina u slučaju kršenja odredbi Programa. Oni poduzetnici koji su već koristili mjeru poticaja moraju u trenutku podnošenja novog zahtjeva imati isti broj zaposlenih kao i prije, a poticaj za zapošljavanje mogu koristiti za nove, dodatne osobe. Podrobnije se definira uvjet prebivališta i to tako da ono mora biti u Opatiji na dan početka obavljanja djelatnosti. Poticaj za početak obavljanja djelatnosti fizičke osobe mogu ostvariti ako su pred više od 12 mjeseci zatvorile prošlu djelatnost, pod uvjetom da su podmirile sve obveze po prethodnoj poslovnoj aktivnosti. Korisnici poticaja vlasnici OPG-ova i SOPG-ova te slobodnih zanimanja trebaju raditi minimalno 24 mjeseca i ostvariti promet od minimalno 50 % vrijednosti dodijeljene potpore. Korisnici poticaja za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova te korisnici poticaja za školovanje nosioca obrta i slobodnih zanimanja i njihovih članova uže obitelji također trebaju raditi minimalno 24 mjeseca umjesto dosadašnjih 12 mjeseci. Briše se i poticanje sezonskog zapošljavanja jer svrha je poticaja trajno zapošljavanje.

Posebnu je pozornost vijećnika jučer izazvao Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama koje je prezentirao direktor tvrtke Opatija 21 d.o.o Igor Štok. Prijedlog je većinom glasova usvojen, a novi Opći uvjeti na snazi će biti od 1. prosinca ove godine. Osnovne izmjene općih uvjeta su:

  • stanovnicima Grada Opatije se omogućuje poček od jednokratno 2 sata dnevno na otvorenim parkiralištima u zonama parkiranja 0 i 1  uz mogućnost izmještanja automobila unutar tih 120 minuta na više lokacija parkiranja pod naplatom – povlaštena parkirna karta „1.000 sati“ (cijena je simboličnih 120,00 kn godišnje – 10 kn mjesečno);
  • ukinute su zone 0a i 0b te su parkirališta iz zone 0a prebačena u 0 što predstavlja pojeftinjenje s 12 na 10 kuna dok je dio zone 0b, parkiralište u Maršala Tita od pješačkog prijelaza ispred zgrade Thalassotherapije do raskrižja s Ulicom dr. Maxa Josepha Oertela, prebačen u 0 zonu, a parkiralište u Ulici Joakima Rakovca, od izlaza iz garaže Slatina do Nove ceste, prebačeno u 1. zonu čime je omogućeno povlašteno parkiranje na toj lokaciji;
  • dodatno je proširena lokacija za povlašteno parkiranje za stanare u zoni 0, u Ulici maršala Tita od hotela Palace do spoja s izlaznom cestom iz hotela Adriatic
  • dodatno je proširena lokacija za povlašteno parkiranje za sve ostale korisnike povlaštenog parkiranja od raskrižja s ulicom dr. M. J. Oertela do spoja s izlaznom cestom iz hotela Adriatic
  • proširuju se lokacije za povlašteno parkiranje za zaposlenike na dodatna dva  bloka, Sjever (Ulica Vrutki i izdvojeno parkiralište na spoju Put Plahuti i Šetalište C. Sylva) i Zapad (Ika Dražina)
  • na parkiralištu groblje Volosko omogućeno je povlašteno parkiranje za sve kategorije
  • na zatvorenom parkiralištu Vrh Ike omogućeno povlašteno parkiranje za zaposlenike
  • uz povlaštenu parkirnu kartu „1.000 sati“ građani Opatije imaju besplatno parkiranje sve dane vikenda i blagdana u studenom, prosincu, siječnju i veljači. Time za cijenu povlaštene parkirne karte „1.000 sati“ u iznosu od 10 kn mjesečno dobivaju 1.042 besplatna sata godišnje
  • parkirališta Ulica i Plato Črnikovica te Obala Frana Supila postaju parkirališta s cjelogodišnjom naplatom, sukladno zahtjevu mjesnog odbora Volosko
  • parkiralište Uvala Dražina postaje dio zone 0, ali je skraćen period naplate na od lipnja do rujna te omogućeno povlašteno parkiranje za sve kategorije čime će mještani Ike imati povoljne uvjete parkiranja.

Vijećnici su dali suglasnost za provedbu Projekta rekonstrukcije sportsko-rekreacijskog centra Poljane unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz programa ruralnog razvoja RH 2014. do 2020.”

– Riječ je o još jednom projektu koji sam naslijedio, a koji nije bio pripremljen, sve je dogovoreno s MO Poljane i u kratkom razdoblju napravljen je glavni projekt i ishodovana građevinska dozvola, kazao je gradonačelnik Kirigin.

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom. Osnovna je izmjena to što svakoga mjeseca barem jednom korisnici usluge trebaju predati svoj komunalni otpad pružatelju usluge Komunalcu d.o.o.

Na jučerašnjoj sjednici, nakon što je gradska vijećnica SDP-a Biljana Šuša podnijela ostavku, na dužnosti zamjenika vijećnice, polaganjem svečane prisege stupio je SDP-ov Ivan Vidaković.

Osnovano i Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Za predsjednika je izabran Goran Hibler, a za članove Edvin Miljević, Željko Mustapić, Frano Primorac i Nikola Hlanuda.

Fotogalerija

Opatija