4. sjednica Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21) i članka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 37/15 i 32/19) sazivam

4. SJEDNICU OCJENJIVAČKOG SUDA ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA
GRADA OPATIJE

koja će se održati 5. travnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Ocjenjivačkog suda
  2. Otvaranje pristiglih prijava na Pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije.

 

 

 

 

Predsjednik Ocjenjivačkog Suda
Dušan Kotur, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija