4. sjednica Savjeta mladih Grada Opatije

Na temelju članka 13. Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 8/16)

 

S A Z I V A M

  1. sjednicu Savjeta mladih koja će se održati 08. rujna 2022. godine (četvrtak) s početkom u 10,30 sati u Vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Savjeta mladih
  2. Završni dogovor oko detalja za mural “Grad za mlade”
  3. Definiranje detalja za organizaciju Ankete o potrebama i problemima mladih u Opatiji
  4. Definiranje detalja oko organizacije Zelene čistke
  5. Prijedlozi za Plan i program rada za 2023. godinu
  6. Razno

 

 

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
Niko Zeoli, v.r.

Opatija