4. sjednica Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

P  O  Z  I  V

 Sazivam sjednicu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, za ponedjeljak, 12.06. 2023. godine u 14:30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Opatije, M. Tita 3, Opatija.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika.
  2. Odlučivanje o zahtjevima stranaka.
  3.  Razno.

 

 

PREDSJEDNIK:
Filip Vlah, mag.iur., univ.spec.crim.,v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija