40. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 30. prosinca 2020.

  Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije i Upute Ministarstva uprave za postupanje KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-01/0-20-1 od 13. ožujka 2020. godine   SAZIVAM   40. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 30. prosinca 2020. , uz izjašnjavanje putem elektronicke pošte   Za sjednicu predlažem sljedeci                                              DNEVNI RED   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                            Fernando Kirigin, dipl.oec., v.r.     UPUTA ZA GLASOVANJE: Poštovane vijecnice i vijecnici molim Vas da svoje glasove, ZA ili PROTIV ili SUZDRŽAN dostavite na elektronicku  (e-mail) adresu [email protected] i [email protected] u vremenu od 12:00 do 16:00 dana 30. prosinca 2020, radi utvrdivanja rezultata glasovanja i objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije. Glasovanje po tocki dnevnog reda je na priloženom OBRASCU  30. prosinca 2020. od 12:00 sati do 16:00 sati koji treba dostaviti na gore navedene elektronicke adrese odnosno (odgovori svima (Reply All) kako bi svi sudionici bili u mogucnosti dobiti i vidjeti kako su vijecnici glasovali

Opatija