Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) dana 10. svibnja 2022. godine, objavljuje

 

                                          J A V N I    P O Z I V

za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

 

Prodaja sladoleda pokretnim tipskim kolicima s automnom vodom

– 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

 

Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2022. godine.

 

Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se

koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu:

  • «za sve druge namjene» 20,00 kuna.

Posebno se napominje da se iznos poreza na privremeno korištenje javnih površina neće mijenjati, bez obzira na eventualno smanjenje poslovanja zbog trenutne epidemiološke situacije uvjetovane COVID-19 virusom.

 

Uvjete javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno

rješenje s utvrđenom lokacijom i namjenom ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada

Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09 do 14 sati.

 

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec.

Priloženi dokumenti

Opatija