3. sjednica Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (”Službene novine” Primorsko-goranske županije br. 29/21)

 S A Z I V A M

3. sjednicu Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost koja će se održati
27. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :  

  1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice
  2. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
  3. Razno

 

PREDSJEDNICA ODBORA
Sanda Grčević, v. r.

 

Priloženi dokumenti

Opatija