Obavijest o radovima – ispred hotela Admiral

Obavijest o radovima – ispred hotela Admiral

Obavještavamo o radovima ispred hotela Admiral zbog otklanjanja kvara na podzemnom 20 kV kabelu TS 20/0,4 kV ESPERIJA – TS 20/0,4 kV ADMIRAL.

Građevinske radove izvodi Obrt u građevinarstvu Goge Ika, a elektromontažne radove izvode monteri Elektroprimorja Rijeka, Terenske jedinica Opatija.

Opatija