5. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

sazivam

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Opatije koja će se održati
  03. 11. (srijeda) 2021. s početkom u 16,00 sati u Centru
  Gervais

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o određivanju naknade za rad članova Vijeća mjesnih odbora
 2. Prijedlog Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i
  komunalne naknade za druge namjene
 3. Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi “Rikard Katalinić Jeretov” Opatija u školskoj godini 2021/22.
 4. Prijedlog Odluke o uvođenju naplate na dijelu parkirnih mjesta s ograničenim vremenom parkiranja
 5. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova za 2022. godinu

Napomena: Materijal će se dostaviti naknadno

 1. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka uplatom novog poslovnog udjela i ulasku Grada Opatije u njegovu vlasničku strukturu
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja
 3. Izbor članova Savjeta mladih
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
 5. Prijedlog Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom za 2/3 dijela k.č. 1140, Stubište Baredi, šuma od 1693 m2 upisana u zk uložak 978, k.o. Opatija
 6. Informacija o utrošku sredstava iz proračunske rezerve za rujan 2021.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Dr. sc. Neva Slani, v.r.

 

NAPOMENA:

Sjednica Gradskog vijeća održava se u Centru Gervais uvažavajući Odluke Stožera civilne zaštite RH.

 

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija