5. sjednica Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21) i članka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 37/15 i 32/19) sazivam

 

5. SJEDNICU OCJENJIVAČKOG SUDA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OPATIJE

koja će se održati 26. travnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Ocjenjivačkog suda
  2. Rasprava o predloženim kandidatima za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije i utvrđivanje Prijedloga za Gradsko vijeće

 

 

Predsjednik Ocjenjivačkog Suda
Dušan Kotur, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija