5. sjednica Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam koja će se održati 24. travnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,30 sati u prostoru Gradske vijećnice, Opatija.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D :

  1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice
  2. Predstavljanje pročelnice Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo mr. sc. Astre Gašparini i okvirnog programa rada
  3. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2023. godini
  4. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2023. g.
  5. Nedostatak uredsko poslovne infrastrukture
  6. Razno

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Vedran Kružić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija