5. sjednica Odbora za proračun i financije

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Odbora za proračun i financije koja će se održati 27. rujna 2022. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u uredu bivšeg Pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje na adresi M. Tita 3, 2. kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

  1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice (23. lipanj 2022.godine)
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu
  3. Razno

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                 Milovan Šepić, v.r.

Opatija