6. sjednica Komisije za izbor i imenovanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

6. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati 27. siječnja 2023. godine (petak) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:     

  1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice
  2. Utvrđivanje Prijedloga Rješenja o razrješenju i izboru:

– Predsjednika Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

– Predsjednika Uređivačkog savjeta za gradski list „Opatija“ i

– Člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova

            Izvjestiteljica: predsjednica Komisije

 

 

       PREDSJEDNICA KOMISIJE
Sanda Grčević, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija