6. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 

6. sjednicu Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati
8. veljače 2022. g
odine (utorak) s početkom u 16,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice
 2. Pročišćeni tekst Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatija
   Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac
 3. Pročišćeni tekst Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija
  Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac
 4. Prijedlog Odluke o načinu realizacije projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Opatije Led tehnologijom
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022.godini
  Izvjestiteljica: Tea Mladenić Visintin, privremena pročelnica
 6. Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva  za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov Opatija za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: Tamara Sergo
 7. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: Tamara Sergo

 

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Alessandra Selak, v.r.

 

NAPOMENA:
Sjednica Komisije održava se u Gradskoj vijećnici uvažavajući sadašnje epidemiološke mjere i Odluku Stožera civilne zaštite RH.

Priloženi dokumenti

Opatija