7. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Danas prihvaćenom dopunom Poslovnika Grada Opatije na 7. sjednici Gradskog vijeća omogućeno je sudjelovanje vijećnika na sjednici u online formatu, u slučaju velikih ugroza poput pandemije i ugroze ustavnopravnog poredka RH.

Gradski su vijećnici većinom glasova usvojili Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Podsjećamo, 31. srpnja 2021. godine na snagu je stupio novi Zakon o gospodarenju otpadom čijom je odredbom propisano kako je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti odluku o gospodarenju otpadom u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu. O Prijedlogu Odluke održano je i javno savjetovanje u trajanju od 30 dana na koje je pristigao velik broj primjedbi te su doneseni amandmani koji su integrirani u Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja otpada.

Građane Opatije tako s početkom iduće, 2023. godine očekuju bitne novine, poput sakupljanja biootpada u posebnoj kanti koju će zadužiti kod Komunalca. Biootpad će se predavati na zbrinjavanje ovlaštenoj osobi do trenutka izgradnje kompostane. Minimalna učestalost prikupljanja biootpada bit će jednom tjedno od 1. listopada do 30. travnja te dva puta tjedno od od 1. svibnja do 30. rujna. Miješani komunalni otpad sakupljat će se minimalno jednom tjedno, a reciklabilni jednom u dva tjedna. Novost je i usluga obavještavanja korisnika o preuzimanju otpada putem elektroničke pošte ili nove aplikacije, ako to korisnik usluge zatraži. Strukturu cijene javne usluge čine cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena obavezne minimalne javne usluge. Davatelj usluge obračunava cijenu po litri ovisno o volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika.

Gradonačelnik je vijećnike upoznao i s nekoliko kadrovskih promjena u Gradu. Nakon odlaska u mirovinu pročelnice Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Helene Masarić, funkciju v.d. pročelnice obnašat će njena dosadašnja pomoćnica Tea Mladenić Visintin. U Grad Opatiju se vraća Danijel Jerman, koji je već obnašao funkciju pročelnika za komunalni sustav, a kasnije i za financije i društvene djelatnosti. Jerman od 1. veljače dolazi na mjesto unutarnjeg revizora Grada Opatije. Kako je ta funkcija nespojiva s funkcijom direktora Nove Liburnije, tvrtke koja raspolaže paketom dionica LRH d.d., u iznosu od 25 % + 1 dionice, Jerman je razriješen,a na tu je funciju Skupština Nove Liburnije izabrala Filipa Vlaha.

Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili i Izmjenu Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list “Opatija”. Nakon završetka mandata sadašnje glavne urednice lista, bit će raspisan natječaj za novog glavnog urednika opatijskog gradskog mjesečnika.

Zbog skraćenog trajanja sjednice, ostale planirane točke dnevnog reda bit će prebačene na dnevni red iduće, 8. sjednice Gradskog vijeća.

 

Fotogalerija
Opatija