7. sjednica Komisije za izbor i imenovanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 

  1. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati 28. ožujka 2023. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:     

 

  1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Komisije
  2. Prijedlog za razrješenje i izbor člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam
  3. Prijedlog za razrješenje člana i izbor članice Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost.

 

 

 

       PREDSJEDNICA KOMISIJE
Sanda Grčević, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija