8. sjednica Gradskog vijeća

Na jučerašnjoj 8. sjednici Gradskog vijeća gostovala je dr.sc. Dubravka Jurlina Alibegović, znanstvena savjetnica Ekonomskog instituta u Zagrebu koja je održala predavanje naziva “Učinkovita javna uprava”. Predavanju su gostovali i predsjednici gradskih vijeća te predstavnci izvršne vlasti susjednih gradova i općina. Jurlina Alibegović je posebno istaknula važnost postojanja kvalitetne strategije razvoja grada prema kojoj trebaju svojim radom i idejama biti usmjereni svi zaposlenici gradske uprave, kao i predstavnička i izvršna vlast. U diskusiji s nazočnima Alibegović je istaknula kako je Hrvatskoj nužna učinkovita reforma lokalne i područne samouprave, sa smanjenjem broja JLS-a i jačanjem fiskalnih kapaciteta.

Grad Opatija će financirati obnovu gradske javne rasvjete kreditnim zaduženjem kod HBOR-a., odlučili su jučer gradski vijećnici. U tijeku je priprema dokumentacije za kreditno zaduženje, potom će se provesti javna nabava za izvođača radova (za dobavu i postavljanje rasvjetnih stupova te izradu snimke novog stanja). Kreditno bi zaduženje iznosilo 8 milijuna kuna. Trenutno opatijsku javnu rasvjetu čine, najvećim dijelom zastarjele i ekološki neprihvatljive svjetiljke (visokotlačni natrij, halogene žarulje), a tek u malom dijelu modernizirane led svjetiljke instalirane posljednjih nekoliko godina prilikom obnove pojedinih dionica. Postojeća javna rasvjeta instalirane je snage od 417,93 kW, a godišnja je potrošnja 1,713.492,00 kWh, uz trošak od 1,45 milijuna kuna i troškove održavanja od 787,500 kuna. Radovi na obnovi javne rasvjete bi trebali početi do kraja tekuće godine i završiti tijekom 2023. Projektom rekonstrukcije obuhvatit će se 3 161 rasvjetno tijelo. Novi sustav će imati instaliranu snagu od 153,33 kW, godišnju potrošnju od 670,738 kWh, odnosno utrošak od 570,127 kuna i trošak održavanja od 157 tisuća kuna. Predviđena je godišnja ušteda 60,86 posto.

Vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov u 2022. godini. Vladinom Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija lokalne i regionalne samouprave Gradu Opatiji obračunata su sredstva u iznosu od 1.320,401 kuna, u odnosu na prošlu godinu sredstva su povećana za 60 800 kuna.

Prihvaćena je i Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2022. godinu. Utvrđen je minimalni financijski standard za Grad Opatiju u iznosu od 4 milijuna 212 tisuća kuna, a taj se iznos raspoređuje na osnivače, 4 liburnijske lokalne samouprave, na Opatiju 57 % i ostale općine 43 %.

Vijećnici su, uz prihvaćen amandman vijećnika Dine Žigulića, kojim je podignuta početna cijena nekretnine i produljen rok za podnošenje ponuda, izglasali i prodaju nekretnine u Ičićima, k.č. 844/1, označene kao pašnjak od 1163 četvorna metara.

Jučer je usvojen i Prijedlog Odluke o raspoređivanju proračunskih sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Opatije. U ovom sazivu Gradskog vijeća nema podzastupljenog spola. Zakonom je propisano da visina sredstava po članu Vijeća ne može biti manja od 3 500 kuna. Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju vijećnika. Proračunom je na godišnjoj razini planirano 334 tisuće 300 kuna za tu svrhu.  Tako će SDP-u pripasti 111.420 kuna, Akciji mladih 44 568, Uniji Kvarnera 22.284, kao i HDZ-u i svakom od nezavisnih vijećnika NL Ive Dujmića.

 

FotogalerijaOpatija