8. sjednica Komisije za izbor i imenovanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

8. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati 8. svibnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:     

  1. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Komisije
  2. Prijedlog za razrješenje i izbor člana Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije
  3. Prijedlog za razrješenje i izbor člana Komisije za izbor i imenovanja
    Izvjestiteljica: predsjednica Komisije

 

 

       PREDSJEDNICA KOMISIJE
Sanda Grčević, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija