8. sjednica Odbora za proračun i financije

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

8. sjednicu Odbora za proračun i financije koja će se održati 09. svibnja 2023. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u prostoru gradske Vijećnice

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice (12. prosinca 2022.godine)
  2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu
  3. Razno

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Milovan Šepić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija