8. sjednica Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene  novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

S A Z I V A M

8. sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije koja će se održati 26. srpnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 17,30 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Odbora
 2. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Odbora
 3. Garaža Gorovo, projekt iz 2016. (uz prijedlog Odluke o davanju jamstva i suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Opatija 21)
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 4. Informacija o projektu gradnje Doma zdravlja
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 5. Informacija o projektu gradnje bazena
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 6. Informacija o prijedlogu zaštite Carmen Sylve
  Izvjestiteljica: Neva Slani
 7. Razno

 

 

       PREDSJEDNICA ODBORA
Dr.sc. Neva Slani, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija