9 pomoćnika u nastavi u opatijskoj školi

U školskoj godini 2020./2021. u OŠ “R. K. .Jeretov” u Opatiji ucenicima s teškocama u razvoju pomagat ce devet pomocnika u nastavi. Sredstva za rad jednog pomocnika u nastavi osigurana su kroz Europski socijalni fond (ESF), a za ostalih osam osigurana su proracunom Grada Opatije. Važno je napomenuti kako je svim ucenicima za koje je škola iskazala potrebu da im se osigura pomocnik, to i odobreno. Zahvaljujuci izvrsnoj suradnji škole i Grada Opatije, vec prvog dana ove školske godine, pomocnici u nastavi docekali su ucenike kojima ce pomagati, izmedu ostaloga, i u savladavanju školskog gradiva. Njihov je zadatak i socijalizacija te osamostaljivanje djece s posebnim obrazovnim potrebama. Grad Opatija vec deset godina financira pomocnike u nastavi te osigurava i sredstva za dodatne strucne suradnike u osnovnoj školi “R. K. Jeretov” jer je takva potpora iznimno važna za uspješnost inkluzivnog obrazovanja. Pomocnici u nastavi daju podršku ucenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su ukljuceni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Medu prvima u RH zapoceli smo s uspješnom provedbom ovih oblika inkluzivnog obrazovanja te postali primjer dobre prakse.

Opatija