9. sjednica Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21) i članka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/15 i 32/19) sazivam

9. SJEDNICU OCJENJIVAČKOG SUDA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OPATIJE
koja će se održati 23. svibnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 

  1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Ocjenjivačkog suda
  2. Razmatranje dopunske dokumentacije i utvrđivanje Prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

 

  PREDSJEDNIK OCJENJIVAČKOG SUDA
Ante Štampalija, v.r.

Opatija