9. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 29/21)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati 13. srpnja 2023. godine (petak) s početkom u 09,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :  

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice
  2. Razmatranje prijava pristiglih na Javni poziv za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća
  3. Razno

 

 

PREDSJEDNICA ODBORA
Gordana Grgurina, v.r.

Opatija