9. sjednica Odbora za mjesnu samoupravu

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21)

                    S A Z I V A M

 9. sjednicu Odbora za mjesnu samoupravu koja će se održati 17. travnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o imenovanju novonastale ulice (kolnopješačkog puta) radnog imena „Trinajstovica“ u Opatiji u Ulicu Stojana Osojnaka, Izvjestitelj: Filip Vlah
  3. Rasprava o reorganizaciji rada mjesnih odbora Grada Opatije
  4. Razno.

Predsjednik Odbora:

Igor Matković, v.r.

 

Priloženi dokumenti

Opatija