9. sjednica Odbora za proračun i financije

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Odbora za proračun i financije koja će se održati 27. lipnja 2023. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u prostoru Gradske vijećnice

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice (09. svibanj 2023.godine)
  2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Opatije za 2022.g.
  3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Opatije za 2023. g
  4. Razno

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Milovan Šepić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija