9. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

S A Z I V A M

9. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati dana
19. rujna (utorak) s početkom u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:     

  1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Komisije
  2. Prijedlog za razrješenje i izbor člana Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša
    Izvjestiteljica: predsjednica Komisije
  3. Prijedlog za razrješenje i izbor člana Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja
    Napomena: materijal će se dostaviti naknadno, jer je rok za dostavu prijedloga kandidata do 18. rujna
    Izvjestiteljica: predsjednica Komisije

 

       PREDSJEDNICA KOMISIJE
Sanda Grčević, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija