Akcija čišćenja podmorja

Na podrucju Voloskog u akciju cišcenja ukljucili su se pripadnici DVD Drenova, DVD Opatija, podmladka DVD-a Opatija, Društva sportova na moru Volosko, Vaterpolo kluba Opatija i MO Volosko.   – Ideja o cišcenju podmorja stara je preko deset godina i nastojimo je što cešce provoditi. U lucici Volosko ljeti nakon ribarskih i ostalih fešti puno smeca završi u moru, a uvijek ima i starih guma, akumulatora i raznih predmeta. Osim cišcenja, cilj akcije je i razvijanje ekološke svijesti kod gradana, posebno onih najmladih koji su se takoder ukljucili u akciju, kazao je Mile Cubra, clan DŠNM Volosko i DVD Opatija. U Icicima su se u akciju ukljucili clanovi KPD “INA“ Kostrena, KPA “3.maj” Rijeka, Sportskog ribolovnog društva Icici, JVP Rijeka, JVP Senj, JVP Opatija, Gasilske brigade Koper-Capodistria, DVD Lovran, DVD “Kras” – Šapjane, DVD “Sisol” Mošcenicka Draga, DVD Opatija te MO Icici.   – Dobar odaziv na akciju, te velike kolicine izvadenog smeca iz mora prethodnih godina potakli su nas da, unatoc krizi, organiziramo ovu vec tradicionalnu ekološku akciju. Ove godine akcija se održava poslije sezone, jer su dosadašnja iskustva pokazala da vecina smeca u more bude bacena tijekom ljetne sezone. U Icicima smo, uz smece, izvadili i veliku kolicinu kamenja s morskog dna plaže, kazali su Rene-Raymond Gulin i Mladen Šculac, zapovjednici DVD-a i JVP Opatija. Podršku vatrogascima pružili su i gradonacelnik Ivo Dujmic i predsjednik Gradskog vijeca O'Brien Sclaunich, a gradonacelnik je istaknuo kako je važno da jedina plaža na kojoj Grad ima koncesiju – plaža Icici, bude cista te je ove godine dogovoreno da se ocisti i od kamenja na pješcanom dnu, a šljunak koji je more nanijelo na obalu nasipat ce se u more. Veliko kamenje koje su vatrogasci izronili, djelatnici Parkova ce ukloniti s plaže, te ce ocistiti kanale za oborinske vode, koje su zacepili šljunak i kamencici. Nakon završetka akcije u Icicima je organiziran zajednicki rucak za sve sudionike, a na fažol je brodom stigla i ekipa koja je cistila u Voloskom, na posebno veselje najmladih sudionika akcije.  

Opatija