Akcija “Zasadi stablo, ne budi panj”u Parku Angiolina

Grad Opatija rado se odazvao akciji „Zasadi stablo, ne budi panj“ koju provodi istoimena Udruga za zaštitu prirode i okoliša. U tijeku je treća nacionalna kampanja sadnje stabala u Hrvatskoj koja je počela 1. studenog ove godine. Kroz akciju je do sada širom Hrvatske zasađeno više od 150 000 drveća i ostalog sadnog materijala, s ciljem jačanja svijesti o ekološkim izazovima i promicanja proaktivnog i ekološkog djelovanja lokalnih zajednica.

Dva su mlada stabla hrasta crnike u Parku Angiolina posadili gradonačelnik Fernando Kirigin i direktor tvrtke Parkovi Ivan Bilobrk.

– Grad Opatija poznat je po bogatoj parkovnoj i perivojnoj baštini. Naša tvrtka Parkovi redovito održava sve gradske zelene površine, što podrazumijeva i brigu o drveću i svom ostalom bilju te redovitu sadnju drveća na lokacijama gdje je to potrebno. Primjer je i posljednji slučaj sa zamjenom stare pinije na Slatini koja je sada u projektu „Novi život stoljetne pinije“. Zalažemo se za razvoj ekološke svijesti među našim građanima, od najmlađih godina te je svakako jedan od naših glavnih razvojnih ciljeva da Opatija ostane zelena, rekao je gradonačelnik Fernando Kirigin.

– U jesenskoj fazi sadnje ove smo godine, do sada, zasadili pet novih stabala, tri hrasta medunca uz obalnu šetnicu, malu piniju u Ičićima i veću u perivoju na Slatini. Za obnovu vrijednog drveća u opatijskim parkovima i perivojima te na ostalim javnim površinama imamo na raspolaganju oko 150 tisuća kuna godišnje, kazao je direktor Ivan Bilobrk.

FotogalerijaOpatija