Akcija sakupljanja glomaznog komunalnog otpada 2022. godine

I ove će se godine na području Opatije provoditi akcija sakupljanja glomaznog komunalnog otpada. Sve će se akcije prikupljanja održavati subotom kako bi se građani mogli bolje organizirati u zbrinjavanju otpada koje je za građanstvo besplatno. Neovisno o navedenim lokacijama, na sva mjesta mogu odlagati svi građani Opatije. Otpad će se odlagati u 4 spremnika (2 za glomazni otpad, 1 za zeleni otpad, 1 za karton i papir).

Kalendar Akcije zbrinjavanja glomaznog otpada 2022. g., subotama od 9 do 16 sati:
OŽUJAK:
12. 3. 2022. godine – Opatija, Trg Vladimira Gortana, stajalište autobusa
19. 3. 2022. godine – Ika, parkiralište Dražina
26. 3. 2022. godine – Ičići, parking Mulandovo
TRAVANJ:
02. 4. 2022. godine – Volosko, Črnikovica (u zavoju kod poluukopnih spremnika)
09. 4. 2022. godine – Opatija, parkiralište na križanju Put za Plahuti i Šetalište C. Sylva
23. 4. 2022. godine – Pobri, na zavoju kod objekta Varljenska cesta kbr. 1
30. 4. 2022. godine – Volosko – Tošina, Ulica G. Verdi
SVIBANJ:
07. 5. 2022. godine – Poljane, kod boćarije
14. 5. 2022. godine – Veprinac, ispred javnog sportskog igrališta
Na lokacijama je cijelo vrijeme prisutan radnik koji brine o pravilnom razvrstavanju otpada te vodi računa da po završetku akcije prostor ostane uredan i čist.

Opatija