„Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici" – NEF Hrvatske – on line sastanak sa zastupnicima Hrvatske u Europskom parlamentu

Krajem 2019. godine konstituiran je 1.saziv Nacionalnog foruma djecjih vijeca Eurochild Hrvatske. Nacionalni forum djecjih vijeca Eurochild Hrvatske je projekt kojeg u partnerstvu koordiniraju i provode Društvo „Naša djeca“ Opatija i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske pod pokroviteljstvom Eurochilda koji kao dio svoje predanosti pravu djeteta da bude saslušano u svim odlukama koje ga se ticu, radi na razvoju standarda sudjelovanja djece i ukljucivanju djece u donošenje odluka na lokalnim, nacionalnim i europskim razinama. Clanovi 1.saziva NEF-a Hrvatske (Zabok, Opatija, Cabar, Velika Gorica, MMS-Rijeka, Nova Gradiška) imali su jucer 26. kolovoza 2020. zajednicki online sastanak  sa zastupnicima Hrvatske u Europskom parlamentu u okviru projekta “Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici” NEF-a Hrvatske koji polazi od ideje da djeci za razvoj gradanske kompetencije nije dovoljno samo znanje o ljudskim pravima, politickim pojmovima i procesima, vec im treba omoguciti prakticiranje demokratskih nacela unutar školskoga života i društvene zajednice. Projekt “Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici” NEF-a Hrvatske je podržan sa 4.455 Eura financijske podrške Island, Lihtenštajn i Norveška u okviru EGP i Norveških grantova.“ Na sastanku su sudjelovali clanovi 1.saziva NEF-a Hrvatske, gda. Abraham – Savjetnica kabineta potpredsjednice Europske komisije gde. Šuice, zadužene za djecja prava i komunikaciju, zastupnici Hrvatske u Europskom parlamentu gsp. Sokol i gsp. Ressler, pravobraniteljica za djecu RH gda. Pirnat Dragicevic, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske gda. Sanja Škoric te voditelji NEF-a Hrvatske. Tema sastanka bila je vezana uz stanje djecjih prava danas u Europi i svijetu. Sastanak je otvorila Sanja Škoric, tajnica DND Opatija, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske koja je naglasila kako je aktivno sudjelovanje djece u životu svojih gradova, država i Europe važan preduvjet za stvaranje prijateljskih zajednica za djecu. Upravo su lokalne zajednice najprikladnije za poticanje i razvijanje aktivnog djecjeg sudjelovanja. Sudjelovanje djece i mladih, posebice sudjelovanje u lokalnim sredinama, kljucno je pitanje društvenog razvoja 21. stoljeca. Kao uvod u temu clanovi NEF-a Hrvatske sve prisutne upoznali su s radom NEF-a Hrvatske i zakljuccima s 1. susreta NEF-a Hrvatske što se u prosincu 2019. godine održao u Opatiji; predstavili su projekt „Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici“-NEF Hrvatske; „Djecja prava na prvom mjestu“- kampanja 1. saziva NEF-a Hrvatske te istraživanje Eurochilda i UNICEF-a „Europa kakvu djeca žele“. Gda. Abraham – Savjetnica kabineta potpredsjednice Europske komisije gde. Šuice, zadužene za djecja prava i komunikaciju NEF-ovcima je ukratko predstavila dva važna dokumenta Europskog parlamenta koji su u nastajanju Garancije za djecu i Strategije EU-a za prava djeteta. Nakon izlaganja gde. Abraham clanove NEF-a interesiralo je hoce li svi dokumenti za djecu biti djeci predstavljeni i napisani na djeci prijateljskom jeziku, hoce li i koliko djeca biti ukljucena u njihovu izradu te gdje ona vidi Europsku uniju što se tice djecjih prava za 5 do 10 . godina. Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragicevic osvrnula se na rad Mreže mladih savjetnika i probleme s kojima se djeca i njihove obitelji susrecu danas, naglasivši posebno probleme nastale u vrijeme pandemije COVID 19. Zastupnici  gsp. Sokol i gsp. Ressler odgovarali su na pitanja clanova NEF-a u kontekstu aktualne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 o stavu i iskustvima europskih država vezano za pocetak nove školske godine i održavanju nastave, balansiranju poslovnih obveza roditelja i obiteljskih obveza, pogotovo kad su u pitanju obitelji s mladom djecom, kako EU može ojacati djecju participaciju u sustavu školstva, migrantima, kakvu pomoc daje EU obiteljima imigranata za bolje živote i nužne stvari, kako na nivou EU možemo sprijeciti diskriminaciju medu djecom, na koji nacin se misli kontrolirati i osigurati zdravstveno stanje ucenika koji prebivaju u ucenickim domovima koji dolaze iz razlicitih dijelova Hrvatske, a za vikend se vracaju svojim domovima, kakvi su planovi Europske unije vezani uz unapredivanje kvalitete života djece u slabo naseljenim krajevima te život djece s teškocama u vrijeme COVID 19. Svoje pitanja NEF-ovci su zakljucili pozivom zastupnicima da ucine što više mogu da se glas djece u Europi više cuje i uvaži.

Opatija