Anketa – potreba dodatnog odvoza otpada u Opatiji

U tijeku je izrada Izmjena i dopuna Odluke o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane sa tom javnom uslugom Grada Opatije te poduzece Komunalac d.o.o. provodi anketu o potrebi povecanja ucestalosti prikupljanja otpada na dva puta tjedno u razdoblju od 01. travnja do 31. listopada kako bi usluga cim kvalitetnije podmirila potrebe korisnika.   Molimo gradane da ispune ANKETU  

Opatija