Autotrolej će i dalje obavljati javni prijevoz

Prošloga je petka održan sastanak gradonacelnika Grada Opatije Ive Dujmica i suradnika s gradonacelnikom Grada Rijeke Vojkom Obersnelom i direktorom Autotroleja Albertom Kontušem na kojem je dogovoren nastavak suradnje u organiziranju javnog prijevoza na podrucju Liburnije. Nakon višegodišnjih spornih odnosa oko sufinanciranja javnog prijevoza i udjela Grada Opatije u tom sufinanciranju te otkaza ugovora o prijevozu kojeg je ovog proljeca izjavio Autotrolej s primjenom od 1. 01. 2021. godine Grad Opatija je razmotrio opcije angažmana drugog prijevoznika na podrucju Grada. Uvidom u ponudu tržišta ustanovljeno je da trenutno nema prijevoznika koji bi javni prijevoz potrebnog obima obavljao dovoljno kvalitetno i ekonomski povoljno. Grad Opatija ce tako zbog javnog interesa pružanja cjelokupne usluge na svim linijama na podrucju Grada potpisati novi ugovor s KD Autotrolej o osiguranju javnog prijevoza pri cemu ce se kriteriji sufinanciranja bazirati na broju kilometara koje Autotrolej ostvari na podrucju jedinice lokalne samouprave.  Nažalost, zbog kontinuiranog smanjivanja broja putnika i smanjivanja voznog reda kojeg bilježimo kroz protekle godine, to ce iziskivati i veca izdvajanja svih jedinica lokalne samouprave, pa tako i Grada Opatije, kako bi se osiguralo funkcioniranje usluge javnog prijevoza. Dosadašnjim se ugovorom Grad Opatija obvezao na isplatu 2,7 milijuna kuna godišnje, a novi ce se planirati na 4,1 milijuna kuna godišnje, odnosno gotovo 66 % više. Smanjivanja voznog reda koja su uslijedila uvodenjem restrikcija u kretanju zbog suzbijanja COVID-19 bit ce na snazi do pocetka rujna 2020. godine kada ce se vozni red prilagoditi radi omogucavanja odlaska i polaska djece i studenata u školu i na fakultete i zaposlenih na radna mjesta.      

Opatija