Čelnici Hrvatskih voda u radnom posjetu Opatiji

UPOV ce službeno biti pušten u probni rad 23. ožujka u 11.00 sati, dogovoreno je na sastanku. Radovi dobro napreduju, a prema rijecima Fani Bojanic od svih jedinica lokalne samouprave koje sudjeluju u Jadranskom projektu one s liburnijskog podrucja „povukle“ su najviše sredstava. Pri susretu je dosadašnja medusobna suradnja celnika liburnijskih opcina i Grada Opatije, kao i Komunalca sa predstavnicima Hrvatskih voda ocijenjena izrazito uspješnom. Nužno je pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za realizaciju drugog stupnja procišcavanja kako bi se moglo aplicirati za financije iz EU fondova, kada linija za financiranje ovih projekata bude otvorena, buduci se ovaj dio projekta namjerava, kako se razmišlja, financirati upravo navedenim modelom. Na radnom sastanku u uredu gradonacelnika Opatija celnici Hrvatskih voda upoznali su nazocne s novim mogucnostima za realizaciju prema vrsti projekata u ovoj godini, dok su celnici liburnijskih opcina njih upoznali sa svojim projektima koje je potrebno dovršiti, poput dovoda vode do naselja u zaledu. Opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic smatra da je nužno provesti istraživanje izvora vode Kristal i Medveja, jer o tome ovisi mogucnost smanjenja sadašnjeg uvoza pitke vode iz Rijeke i slovenije. Nužno je pripremiti svu dokumentaciju za planirane projekte prije formalnog ulaska u clanstvo EU upravo zbog opcija njihova financiranja.

Opatija