ČELNICI NOVINARSKIH UDRUŽENJA KOD OPATIJSKOG GRADONAČELNIKA

Opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic danas se sastao sa predsjednikom Europskog Udruženja novinara – European Journalists Association dr. Paolom Magagnottijem i direktoricom ICEJ-a Ivancicom Celevskom.   Tema razgovora je bio program rada ICEJ-a u 2013. odnosno njegova konkretna operacionalizacija. Naime, vec je sada utvrdeno da ce se naredni 51. Kongres Europskog udruženja novinara, cijim je dijelom i FIJET, strukovno medunarodno udruženje novinara i pisaca turistickog sektora održati u Opatiji od 3. do 6. listopada 2013., te su pocele i pripreme za njegovo odvijanje u Opatiji. Bilo je rijeci ukupno i  o radu Jean Monnet Centra izvrsnosti Sveucilišta u Rijeci, koji takoder djeluju u Villi Antonio kao i ICEJ, kao i o dosadadnjem ali i daljnjem  radu strukovnih novinarskih udruženja.

Opatija