Dječja prava na prvom mjestu

Društvo „Naša djeca“ Opatija poziva Vas na podršku Kampanji „Djecja prava na prvom mjestu“ koja ce se provesti u okviru projekta „Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici – Nacionalni forum djecjeg vijeca Eurochild Hrvatske”. Projekt je podržan sa 4.455 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Kampanja je zapocela 7. srpnja 2020. i trajat ce do kraja kolovoza 2020. godine. U njezinu provedbu ukljucili su se i zamjenik gradonacelnika Grada Opatije Emil Priskic te zamjenik nacelnika Opcine Lovran Toni Družeta. Oni su s vijecnicima Djecjeg gradskog vijeca Opatije i clanovima NEF-a Hrvatske snimili kratke video poruke.  Video poruka sa zamjenikom gradonacelnika Grada Opatije  Cilj kampanje „Djecja prava na prvom mjestu“ je educirati djecu i širu javnost o važnosti zaštite i osiguravanja pristupa djecjim pravima i važnosti aktivnog sudjelovanja djece kod donošenja odluka kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj i europskoj razini. ____________________________________________________________________________ Pitate se zašto su djecja prava važna? Djecja prava su važna jer su djeca važna, zar ne? A danas… Zbog izbijanja epidemije bolesti izazvane koronavirusom i primjene nužnih zaštitnih mjera za njezino suzbijanje, životi djece i njihovih obitelji su se od 19 ožujka 2020. potpuno promijenili u svim podrucjima, što se izravno odrazilo na položaj i dobrobit djece. Kriza Covid 19 kriza je djecjih prava. Zemlje širom svijeta izdvajaju nedovoljan proracun za djecja prava, posebno u domenama poput zaštite, zdravlja i obrazovanja. Mjere koje su poduzele vlade da suzbiju izbijanje COVID-19 imaju katastrofalan utjecaj na mnogu djecu. Zatvaranje škola u 188 zemalja utjece na 1,5 milijardu djece i mladih, što djecake i djevojcice cini dodatno ugroženim djecjim radom, djecjim brakom i tinejdžerskom trudnocom. Rast nasilja u obitelji tijekom COVID-19 posebno je poguban za djevojcice. Nezapamceni pritisak na zdravstvo ugasio je redovne programe cijepljenja protiv bolesti poput polio i ospica i prouzrocio stotine tisuca dodatnih smrti novorodencadi. Do sada je obustava kampanje imunizacije protiv ospica u najmanje 23 zemlje utjecala na više od 78 milijuna djece do 9. godine života. Nadalje, Ujedinjene nacije procjenjuju da bi dodatnih 42 do 66 milijuna djece moglo pasti u ekstremno siromaštvo kao rezultat krize ove godine. DISKRIMINACIJA PROTIV DJECE JE GLOBALNI PROBLEM Jedno od cetiri nacela Konvencije UN-a o pravima djeteta je nacelo nediskriminacije. Novo vrijeme novi rezultati. Više od 1/3 zemalja podbacilo je kad je u pitanju ovo nacelo, osobito kada je rijec o industrijskim zemljama. Tako je na primjer, Australija pala s 19 mjesta na ljestvici na 135, zbog postupanja s azilantima, izbjeglicama i migrantima i diskriminacijom djece aboridžina. Diskriminacija i stigmatizacija romske u Ujedinjenom Kraljevstvu zemlju postavlja na 169. mjesto.  Izvješce upozorava kako diskriminacija djevojcica širom svijeta ostaje glavna briga. U 91 od 182 anketirane zemlje djevojcice su diskriminirane i ne uživaju jednaka prava kao djecaci. U nekoliko zemalja djevojcice nemaju ista nasljedna prava kao djecaci i trpe niži stupanj pristupa obrazovanju i nejednako postupanje u zakonodavstvu. Izvor: KidsRights indeks – prvo i jedino izvješce na globalnoj ljestvici  koji godišnje mjeri kako se poštuju djecja prava širom svijeta i u kojoj mjeri su zemlje opredijeljene za unapredenje prava djece. Nadalje, iz istraživanja kojeg su zajedno proveli ENOC (Europska mreža pravobranitelja za djecu) i UNCEF  o aktualnim teškocama i stanju prava djece pod utjecajem protuepidemijskih mjera i njihovih posljedica, 2020. saznajemo kako je velika: – problematika povrede obrazovnih prava djece zbog zatvaranja vrtica i škola te razlicitih rješenja koja su države ponudile za nastavak procesa obrazovanja – višestruke povrede prava djece iz osjetljivih i ranjivih skupina – djecu pripadnika nacionalnih manjina, djecu koja žive u siromaštvu, djecu smještenu u institucijama, djecu u detenciji, djecu s teškocama u razvoju – koja su izložena povecanom riziku od zlostavljanja i mogucih nepovoljnih psiholoških posljedica – izazovi u provodenju nastave na daljinu, – obiteljsko nasilje koje je povecano u velikom broju država, cyberbullinga, kršenja prava u komunikaciji djece i razvedenih roditelja, mentalnog zdravlja djece, ekstremnog siromaštva, ogranicenog kretanja djece. Upravo zbog svega navedenog pokrecemo, na inicajtivu djece ukljucene u rad NEF-a Hrvatske i Djecjeg gradskog vijeca Opatije, a u okiviru Javnog poziva za AD-HOC akcijske projekte 2020. godine kojeg je objavila Zaklada Slagalica ispred konzorcija koji upravlja Fondom za aktivno gradanstvo u Hrvatskoj u okviru EGP i Norveških financijskih mehanizama Kampanju „Djecja prava na prvom mjestu“. Cilj kampanje „Djecja prava na prvom mjestu“ je educirati djecu i širu javnost o važnosti zaštite i osiguravanja pristupa djecjim pravima i važnosti aktivnog sudjelovanja djece kod donošenja odluka kako na lokalnom, tako i na nacionalnom i EU razini. Za razvoj gradanske kompetencije nije dovoljno da djeca samo poznaju ljudska prava, djecja prava, politicke koncepte i procese, vec im je potrebno omoguciti prakticiranje demokratskih nacela unutar školskoga života i društvene zajednice. Što trebate uciniti? 1. Svakoga dana pregledati objave na društvenim mrežama DND Opatija. 2. Procitati i poslušati što su nam djeca porucila 3. Podijeliti objave DND Opatija putem društvenih mreža kako bi stigle do što veceg broja djece i odraslih kao i svih onih koji donose odluke važne za život djece danas.  

Opatija