Dnevni red sastanka VMO Veprinac-Učka 31. siječnja 2022.

 

Dnevni red  sastanka MO Veprinac-Učka koji će se održati 31. siječnja 2022. u prostorijama MO  s početkom u 18.00 sati:

 1. Izvještaj sa koordinacije MO održane 25.1.2022.
 2. Izvještaj sa sjednice GV održane 28.1.2022.
 3. Nova odluka o sakupljanju komunalnog otpada na području Grada Opatije
 4. Korištenje Društvenog doma Janko Gržinić u Veprincu (uređenje okoliša, oglasna ploča, oprema u domu, realizacija programa Festivala Opatija)
 5. Uređenje centra Veprinca – UZP 1.Dom i Jog-a (dio idejnog projekta uređenja okoliša)
 6. Zahtjev imovinsko-pravnog odjela Grada za korištenje „komunala“ – Tumpići
 7. Odgovor teh.službe Grada za zahtjev za jednosmjerni promet na cestici Vas-Šimetići
 8. Odgovor Autotroleja za probleme linije 35 ujutro u 7.00
 9. Komunalne akcije; izrada nove ograde oko jame – Učinovo – Perinići u suradnji sa lovcima
 10. Najava nove akcije sakupljanja krupnog otpada Veprinac-Učka početkom ožujka u suradnji sa Komunalcem
 11. Predavanje 3.2.2022. u 17.00 u Društvenom domu u organizaciji 3t cable d.o.o. uz potporu Grada Opatije, Ericsona Nikole Tesle, Sveučilišta u Rijeci i Lag Tera Liburna sa temom;
  Zelena tranzicija zaleđa Opatije – Energija u rukama građana
 12. Razno;
  1. Organizacija stalog postava izložbe o povijesti zgrade društvenog doma
  2. Reakcija na zatvorenu javna staza – prilaz Starom gradu od strane privatne osobe
  3. dopis Elektroprimorju Opatija za reguliranje statusa imovine TS Tumpići i rešetkastog stupa nasuprot TS
Opatija