Dominik Brnčić na 2. sjednici Vijeća za djecu RH

Danas je održana 2. sjednica Vijeća za djecu RH na kojoj je aktivno, u ime djece Hrvatske, sudjelovao Dominik Brnčić, vijećnik XII. saziva DGV Opatija i član I saziva NEFa Hrvatske. Teme sjednice bile su : Prevencija i briga o mentalnom zdravlju djece, s posebnim osvrtom na pandemiju virusa COVID 19 s izlaganjem prof. dr. Gordane Keresteš i prof. dr. Marine Ajduković  te Predstavljanje aktivnosti ministarstava iz područja vezanih za djecu.

Naš je Dominik govorio o priznanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije koje je Centar za sudjelovanje djece i mladih fakulteta Central Lacanshire istaknulo kao primjer dobre prakse sudjelovanja djece u životu lokalne zajednice i uvrstilo na službenu stranicu “U Can make a change 2” i o novom projektu Društva “Naša djeca” Opatija i Saveza DND Hrvatske “Za dječji glas u Europi” za kojeg su sredstva osigurana na Natječaju za prijavu projekata iz područja informiranja o EU i sudjelovanja građana u “Konferenciji o budućnosti Europe” Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Cilj projekta je potaknuti raspravu o budućnosti Europske unije, povećanjem znanja djece i mladih u Hrvatskoj o Europskoj uniji, njenim vrijednostima i javnim politikama te razvijanje vještina za aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima na razini Europske unije.

Opatija