Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020.

 Zamjenica gradonacelnika Grada Opatije Vera Anicic 29. lipnja 2020. donijela je Dopunu Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. te ce se ista dostaviti nadležnom tijelu Primorsko-goranske županije radi davanja Potvrde. DOPUNA PLANA

Opatija