Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom

Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom

Obavještavamo da je Zamjenica Gradonacelnika Grada Opatije donijela Dopunu Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom.    Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom, Potvrda i Grafika         2. Obrazac zahtjeva  

Opatija