Drugi susret 1. saziva NEF-a Hrvatske

Drugi susret 1. saziva Nacionalnog foruma djecjeg vijeca Eurochild – NEF Hrvatske održan je u petak 18. prosinca od 10,00 – 14,00 sati preko platforme ZOOM. Koordinator rada NEF-a Hrvatske je Društvo „Naša djeca“ Opatija u partnerstvu sa Savezom DND Hrvatske. Prvi saziv NEF-a Hrvatske cine predstavnici Djecjih vijeca iz Cabra, Jastrebarskog, Nove Gradiške, Opatije, Pregrade, Tuhlja, Velike Gorice, Varaždina i Zaboka te predstavnica MMS –a Ureda pravobranijetljice za djecu. Susret su otvorili djecji gradonaclnik Vito Juricic i zamjenica gradonacelnika Grada Opatije Vera Anicic. Na susretu su osim razmjene iskustva i donošenja plana i programa rada za sljedecu godinu clanovi 1. saziva NEF-a Hrvatske s prof.dr.sc. Ivanom Boric s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu i dr.sc. Arijanom Mataga Tintor savjetnicom za predškolski odgoj, djecu i mlade Grada Velike Gorice raspravljali o Vodicu za sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima za djecu i mlade te su im  bili predstavljani preliminarni rezultati studije Participacija ranjivih skupina djece.

Opatija