e-Novorođenče

Izmedu Grada Opatije i Ministarstva uprave potpisan je Sporazum o sadržaju i nacinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novcane potpore. Na taj nacin stvoreni su preduvjeti da roditelji novorodene djece na podrucju Grada Opatije, svoj zahtjev za pomoc za novorodenu djecu koju osigurava Grad Opatija, podnesu i putem usluge e-gradani. Pristup zahtjevu preko sustava e-gradani bit ce moguc od 21. rujna 2020.godine. Ukoliko roditelji nisu izvršili prijavu u sustav e-gradani, zahtjev mogu podnijeti i u Maticnom uredu ili, kao i do sada, dostavom zahtjeva u Grad Opatiju.

Opatija