Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Opatija – kuća Volosko

   Gradu Opatiji odobrena su bespovratna sredstva za projekt „Energetska obnova zgrade djecjeg vrtica Volosko na adresi Kataliniceve stube 9, Opatija“ u sklopu natjecaja 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja', koji je proveden u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uredenja i Fondom za zaštitu okoliš i energetsku ucinkovitost. Dobivena sredstva su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u iznosu od 331.783,42 kn) i dijelom iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, dodijeljena putem natjecaja Ministarstva regionalnog razvoja i europskih projekata (u iznosu od 244.775,94 kn). Ukupna investicija projekta Energetske obnove zgrade djecjeg vrtica u Volosku iznosi 1.138.657,40 kn a obuhvaca izradu projektne dokumentacije, radove energetske obnove, strucni nadzor, promidžbu i vidljivost projekta, izradu energetskog certifikata nakon obnove, strucnu podršku partnera te upravljanje projektom i administraciju. Ukupni iznos bespovratne potpore za energetsku obnovu vrtica iz europskih strukturnih i investicijskih fondova iznosi 576.559,36 kn. Preostali dio troškova energetske obnove u iznosu od 562,098,04 kn financiran je iz Proracuna Grada Opatije. – Po završetku radova  napravljen je energetski pregled zgrade nakon obnove i izraden je energetski certifikat. Energetskom obnovom zgrade vrtica postignut je planirani cilj – smanjenje potrošnje toplinske energije u javnim objektima, odnosno ostvareno je smanjenje projektirane uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje nakon provedbe projekta od 74,01 %, istaknuo je zamjenik gradonacelnika dr.sc. Emil Priskic. – Cijeli projekt zapoceo je izradom projektne dokumentacije 2016. godine kao pilot projekt proveden u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uredenja i Fondom za zaštitu okoliš i energetsku ucinkovitost. Glavni projekt energetske obnove za vrtic u Volosku izradila je tvrtka VIGOS d.o.o. Rijeka.U sklopu energetske obnove zgrade djecjeg vrtica u Voloskom izvedene su toplinska izolacija svih vanjskih zidova ugradnjom izolacije sa unutarnje strane, toplinsko i hidroizoliranje medukatne konstrukcije prema tavanskom prostoru, zamjena drvene stolarije, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, zamjena unutarnje rasvjete ucinkovitijom i uvodenje sustava daljinskog ocitanja potrošnje energije i vode, naglasila je viša strucna suradnica za prostorno uredenje i potporu razvojnim projektima UO za prostorno uredenje Grada Opatije Mirta Tomulic.      – Vrtic je ureden na zadovoljstvo 50-tak djecice koja polaze vrtic Volosko, kao i zaposlenica Djecjeg vrtica Opatija, što im je osiguralo mnogo bolje i ugodnije uvjete za strucni i pedagoški rad od pocetka ove predškolske godine, naglasila je ravnateljica Djecjeg vrtica Opatija Sabrina Jelic. Radove je izvela Zanatska zadruga ZANATOPREMA RIJEKA uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Rijeci i strucni nadzor DELFIN GRUPE d.o.o. Rijeka. Cijeli projekt energetske obnove zgrade opatijskog vrtica u Volosku voden je i proveden uz strucni tim Grada Opatije.  

Opatija