Grad nije prekršio ugovorne obveze s Liburnija Parkingom

   Visoki trgovacki sud Republike Hrvatske donio je drugostupanjsku presudu u tužbi Liburnija Parkinga d.o.o. protiv Grada Opatije kojom je pravomocno presudeno da je tvrtka Liburnija parking dužna Gradu platiti 464.722,18 kn s osnova troškova postupka s kamatama, da je Grad Opatija dužan Liburnija parkingu platiti 91.012,00 kn glavnice s kamatama te je Liburnija parking pravomocno odbijen za iznos od 5.395.371,66 kn sa kamatama koji je tražio u sporu.  Podsjecamo, bivši koncesionar opatijskog parkinga Liburnija parking d.o.o. tužio je Grad Opatiju zbog, po njihovom mišljenju izmakle koristi zbog povrede obveza iz Ugovora o obavljanju poslova organizacije parkiranja zato što je Grad Opatija tijekom vikenda i blagdana u zimskim mjesecima, kao i za vrijeme održavanja pojedinih manifestacija u Opatiji uveo besplatan parking i promijenio opce uvjete parkiranja. Grad Opatija nije povrijedio ugovorne obveze, stoji izmedu ostalog u presudi, jer je imao pravo na izmjenu opcih uvjeta, što je bilo definirano i Ugovorom tako da Grad zadržava pravo izmjena opcih uvjeta u organizaciji parkiranja te da ce se potpisnici ugovora u slucaju promjena sporazumno utvrditi povecanje ili smanjenje naknade. Presudu je komentirao gradonacelnik Ivo Dujmic „Zadovoljan sam jer je odbacena tužba “Liburnija Parkinga” gdje su tražili da im Grad Opatija plati 5.395.371,66 Kn za izgubljenu dobit. Jedino što moramo platiti je 91.012 Kn, dok nama isti “Liburnija Parking” mora platiti 464.722,18 Kn za troškove sudskog postupka. Podsjecam, bivši koncesionar nas je tužio za tzv. izgubljenu dobit jer smo tijekom blagdana i posebnih dana u Opatiji omogucavali besplatan parking. Sve se to dogodilo neposredno prije isteka koncesije, a kada su shvatili da im tu istu koncesiju necemo produžiti nego cemo parking vratiti u gradske ruke. Vjerujem da se sjecate koliko sam samo napada i uvreda doživljavao na racun toga. Nadam se da je tim pojedincima sada barem malo neugodno jer tada su svojim pisanjem i izjavama izravno radili za interes bivšeg koncesionara, dok je danas jasno da sam ja brinuo iskljucivo o interesima Grada i gradana Opatije“, porucio je gradonacelnik.

Opatija