Grad Opatija ne prima stranke

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak i 11/18 – procišceni tekst), Gradonacelnik Grada Opatije, donosi                                                               ODLUKA   Obavještavaju se gradani (stranke) da zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID – 19), Grad Opatija nece primati stranke od 16. do 31. ožujka 2020. godine, odnosno dok se ne ostvare uvjeti za rad Uprave Grada bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka. Gradani (stranke) se upucuju na to da svoje upite i poslove obavljaju iskljucivo putem sredstava daljinske komunikacije (e-mail, telefon), a prema kontaktima dostupnim na web stranicama Grada Opatije.                                                                                                     GRADONACELNIK                                                                                                 Ivo Dujmic, ing.  

Opatija