Grad Opatija odbija povećanje cijene odvoza otpada

Grad Opatija je odbio zahtjev Komunalca d.o.o. za izdavanje suglasnosti na izmjenu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od 1. listopada ove godine. Gradonacelnik Ivo Dujmic je na sastanku s upravom društva odbio povecanje usluge 14. rujna ove godine, a danas je Komunalcu uputio pismeno ocitovanje u kojem stoji: “Poznato je da nece sve jedinice lokalne samouprave koje sudjeluju u vlasnickoj strukturi tvrtke Komunalac d.o.o. izdati suglasnost na izmjenu cjenika, slijedom cega se ne može gradane Opatije izložiti višoj cijeni od one koju placaju ostali korisnici usluge. Osim toga, potrebno je pricekati reakcije tvrtke EKOPLUS d.o.o. u svezi prigovora komunalnih društava PGŽ, koje su im uputili vezano uz preispitivanje osnovanosti povecanja cijene usluga te predloženih izmjena uvjeta postojecih ugovora. Važna je i cinjenica da, uz predložene cjenike, EKOPLUS d.o.o. nije dostavilo kalkulaciju koja bi opravdala ovo drasticno povecanje cijena zbrinjavanja otpada”, naglasio je gradonacelnik Ivo Dujmic. Podsjetimo, predloženim izmjenama predvideno je povecanje cijene obrade miješanog komunalnog otpada za 151 %, a cijene prihvata krupnog otpada za cak 758 %, od 1. listopada 2020. 

Opatija